Implementatie van het nieuwe leerplan Nederlands


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
RDB.01

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Implementatie van het nieuwe leerplan Nederlands
Docent: 

De Boeck Rita, ere-pedagogisch-adviseur basisonderwijs
                     hoofdauteur van het leerplan

 
Inhoud: 

Het onderwijs in de Nederlandse taal in onze basisscholen is gericht op het verwerven van talige basiscompetenties, zodat de kinderen niet alleen met succes het voortgezet onderwijs kunnen volgen, maar ook kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. We willen, dat kinderen de vaardigheid bezitten om betekenisvolle boodschappen in een communicatieve context te begrijpen en te produceren, zowel binnen als buiten de school. Daartoe verwerven zij technische vaardigheden die spreken, luisteren, lezen en schrijven mogelijk maken. Ze leren conventies te beheersen en leren kritisch nadenken over taal en taalgebruik. Daarnaast is het belangrijk, dat ze durven te spreken en te schrijven, dat ze gemotiveerd zijn om het taalaanbod om hen heen te begrijpen, dat ze van de taalproductie kunnen genieten en dat ze waardering opbrengen voor de verschillen tussen taal en taalvariëteiten, die in hun omgeving gesproken worden.
Het nieuwe leerplan Nederlands stelt het interactief taalonderwijs centraal en is, sinds 1 september 2013, richtinggevend voor de praktijk van elke leraar. Interactief taalonderwijs streeft naar een geïntegreerd aanbod van (taal)vaardigheden, naar inhoudsgericht onderwijs, naar een doorgaande lijn in ontwikkeling en naar een goede balans tussen leerkrachtgestuurd en leerlinggestuurd leren.
In sessie 1 maken leraren kennis met het concept, de structuur, de kerngedachten en nieuwe begrippen van het leerplan
In sessie 2 worden leraren, via opdrachten, geleid naar belangrijke onderdelen van het leerplan en verwerven dieper inzicht in het nieuwe leerplan.
 

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3 u ( beide sessies )
Kostprijs: 120€/uur
Er bestaat de mogelijkheid om deze navorming  te geven tijdens naschoolse teamvergaderingen ( K.O. + L.O. )
- ofwel kiest u voor beide sessies ( 3u)
- ofwel kiest u om de sessies apart te laten geven ( 2 x 1u30 )

Benodigdheden: 

Beamer met scherm

Ondersteunende tekst: 

Ja