Clone of Leeratmosfeer, schooluitstraling en klasinrichting


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
HS02

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Leeratmosfeer, schooluitstraling en klasinrichting
Docent: 

Huber Stuyvaert, ere-inspecteur lager onderwijs

 
Inhoud: 

* Hoe kan je de school meer en een betere uitstraling bezorgen?
* Hoe belangrijk is sfeer op school?
* Op weg naar nieuwe schoolgebouwen.
* Waaraan moet een goede klasinrichting beantwoorden?
* Hoe worden tijd en ruimte opgebouwd in de verschillende klassen?
* Hoe zien de school en de klas van de toekomst eruit?
Deze presentatie bezorgt u antwoorden en voorbeelden op deze en andere vragen.
Het belang van een sfeervolle leeromgeving en de invloed ervan op het ontwikkelings- en leerproces van de kinderen komt aan bod. Het belang van een functionele, stijl- en sfeervolle school en de klas als krachtige speelleeromgeving wordt aan de hand van een audio-visuele presentatie toegelicht. Er wordt nader ingegaan op de inrichting en wandaankleding van de klas. De verticale, doorgaande lijn van borden en kalenders doorheen de basisschool wordt oordeelkundig voorgesteld en opgebouwd aan de hand van zowat 200 ( goede ) praktijkvoorbeelden. Als slot krijgt men een beeld van de school van de toekomst en de leeromgeving in virtuele realiteit.

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3u30
Kostprijs: € 120 per uur ( alles inbegrepen )

Benodigdheden: 

Beamer en projectiescherm

Ondersteunende tekst: 

Syllabus voorhanden