Kindertekeningen als communicatiekanaal voor emotionele problemen


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
MJ

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Kindertekeningen als communicatiekanaal voor emotionele problemen
Docent: 

Marcel Joos: licentiaat psychologische en pedagogische wetenschappen

 
Inhoud: 

Na een korte, algemene inleiding over de verschillende manieren waarop men naar kindertekeningen kan kijken, wordt de kindertekening vanuit ontwikkelingspsychologisch standpunt bekeken. In een tweede deel worden de tekenkenmerken van kinderen, die het emotioneel moeilijk hebben (angstige, depressieve en agressieve kinderen), in kaart gebracht. Daar kinderen van nature uit graag mensen tekenen, hebben we, naast o.a. boom en huis tekeningen, speciale aandacht voor de menstekening. Via voorbeelden uit de praktijk (of zelf meegebrachte voorbeelden van de deelnemers) worden deze signalen geanalyseerd en geïllustreerd.
 
Deze vormingssessie heeft als doelstelling leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers, … maximaal in staat te stellen om emotionele problemen bij kinderen te kunnen detecteren. Bij het interpreteren van kindertekeningen maken we gebruik van recente wetenschappelijke inzichten en vormen een conceptueel model en een interpretatiemodel de leidraad.
De doelstellingen zijn hierbij;
1. Het leren begrijpen en interpreteren van kindertekeningen als communicatiekanaal
2. Het opzetten van tekenactiviteiten met de kinderen in de klas.

 
Duur & Kostprijs: 

Duurtijd door u te bepalen.
Kostprijs : € 120 per uur, alles inbegrepen

Benodigdheden: 
  • beamer
  • laptop / computer
Ondersteunende tekst: 

Ja