Individuele coaching leerlingenbegeleiding


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
/

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Individuele coaching bij het opstarten/ontwikkelen van de leerlingenbegeleiding binnen de school.
Docent: 

Marc De Soete, ere-directeur CLB 

 
Inhoud: 

De school heeft de eerstelijnsfunctie bij leerlingenbegeleiding, zowel wat betreft het welbevinden van de leerling, de sociale en emotionele componenten, de schoolloopbaanbegeleiding als de begeleiding bij leerproblemen. Het CLB kan de school ondersteunen bij die opdracht, maar in eerste instantie ligt de taak bij de school zelf.
 
Deze individuele coaching heeft tot doel de schooldirectie en/of middenkader te ondersteunen in de bijzonder moeilijke opdracht om een efficiënte leerlingenbegeleiding binnen de school te ontwikkelen, waar niet alleen zorgleerkracht, vertrouwensleerkracht of cel leerlingenbegeleiding bij betrokken zijn, maar waar iedereen zijn taak opneemt. Uit de coaching moet resulteren dat de school in staat is haar werking uit te schrijven in het schoolgedeelte van de afsprakennota met het begeleidend CLB. Op die manier wordt ook dit CLB in staat gesteld ten volle de ondersteunende opdracht op te nemen.

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: minimum 3u
Kostprijs: 120€ per uur, alles inbegrepen

 

Benodigdheden: 

Geen

Ondersteunende tekst: 

Er wordt uitgegaan van de bestaande afsprakennota school – CLB van het lopende schooljaar.
De begeleiding moet resulteren in het ontwikkelen van een nieuwe werking, vastgelegd  in een nieuwe afsprakennota.