Allochtone ouders betrekken bij het schoolgebeuren.


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
ML

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Allochtone ouders betrekken bij het onderwijs
Docent: 

Marc Laquière - pedagogisch raadgever bij de Federatie Marokkaanse Verenigingen

 
Inhoud: 

 
 
- De actualiteit van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
- Ouders zijn kritischer en mondiger geworden
- Overleggen met gemandateerde ouders, als representatieve gesprekspartners
- Empoweren van kansarme en allochtone ouders
 
Naast de theoretische aspecten en de huidige reglementering, worden heel wat praktische handvaten aangereikt m.b.t. een educatief partnerschap tussen scholen en " allochtone " ouders en kinderen
Het educatief partnerschap wordt besproken als een proces, waarbij de drie partijen ernaar streven om elkaar wederzijds te ondersteunen en waarbij ze zich engageren om hun bijdrage op elkaar af te stemmen.
 
Tijdens deze nascholing wordt er geoefend met boeiende, soms speelse didactische werkvormen, die schoolteams in hun relatie met leeringen/ouders kunnen gebruiken
 
 

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3u
Kostprijs: 120€ per uur

Benodigdheden: 

laptop, beamer, scherm

Ondersteunende tekst: 

syllabus