Belonen en straffen in de klas: gebruiken of vermijden?


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
MJ

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Belonen en straffen: gebruiken of vermijden?
Docent: 

Joos Marcel, licentiaat psychologie en pedagogische wetenschappen

 
Inhoud: 

Eigen ervaringen tijdens schoolloopbaan.
Argumenten pro en contra belonen en straffen.
Effect = bedoeld effect?
Soorten beloningen/straffen en aandachtspunten
Alternatieven en streefdoelen
Hoe komen tot visie en opname in het pedagogische project?
De sessie is bedoeld als bezinning over de waarde van belonen en straffen. Het is de bedoeling om meer gericht te zijn op de innerlijke verandering van de leerlingen in plaats van op voorkomen van straf of verkrijgen van beloning. De sessie kan een aanzet zijn om binnen de school tot een eenduidige visie en aanpak te komen.

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3 u
Kostrpijs: 120 € per uur

Benodigdheden: 

PC of laptop, beamer en scherm

Ondersteunende tekst: 

Ja