Verbeter de PR en het imago van uw school


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
GVL02

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Verbeter de PR en het imago van uw school
Docent: 

Guy Van Lancker, AD scholengroep Waasland

 
Inhoud: 

Ouders kiezen voor een school op basis van een hele reeks bewuste en onbewuste factoren.
Het imago van een school of net speelt hierbij een grote rol.
Het imago en de PR van een school verbeteren, heeft niet alleen een rechtstreeks effect op het aantal inschrijvingen, maar ook op de manier waarop overheden, andere onderwijsverstrekkers ( netten, scholengemeenschappen) naar een school of net kijken én er rekening mee houden.
De cursus overloopt systematisch een hele reeks zaken, die een positief effect hebben op het imago van een school. Er wordt ook een model voorgesteld van een systematische PR- en imago-aanpak.
In een mogelijke vervolgsessie kunnen individuele scholen of scholengemeenschappen begeleid worden in de opmaak en uitrol van een PR en imagoplan.
Het betreft een mondelinge uiteenzettinbg, ondersteund door een PP met actieve participatie en inbreng van de deelnemers.

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3 à 4 u ( zelf te bepalen )
Kostprijs: 120€ per uur

Benodigdheden: 

PC, beamer ( voor PP presentatie ), scherm

Ondersteunende tekst: 

ja