Kwantificeren van onze onwetendheid


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
JDM12

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Kwantificeren van onze onwetendheid
Docent: 

Jan De Maeyr, doctor in de wijsbegeerte

 
Inhoud: 

Evalueren, beoordelen, coachen ( onderhandelen )
>> Hoe?
>> Waarderen
>> Argumenteren
Evalueren:
* Meten ( kwantitatief, kwalitatief), beschrijven, combinatie van meten en beschrijven, precies-vaag(sorites )
* Wat is waardevol? Data, warrant, backing. Parameters, indicatoren
* Waarom beschouw ik iets als waardevol? Schema Toulmin
Beoordelen:
* Analytisch, holistisch, combinatie van beide
* Wat is waardevoller? Toulman. MCDA
* Waarom is iets waardevoller dan iets anders? MCDA
Coachen(onderhandelen ):
* Rapporteren
* Wat is waardevol om te onderhandelen?
* Waarom argumenteren? Selectie (instroom, doorstroom). Professionalisering.
 
 
 

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3 u
Kostprijs: 120 € per uur

Benodigdheden: 

Beamer

Ondersteunende tekst: