Werken met metaforen in het beleid van een school


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
JDM11

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Werken met metaforen in het beleid van een school
Docent: 

Jan De Maeyer, doctor in de wijsbegeerte

 
Inhoud: 

Toekomstgericht nadenken over school en leraar.
Doelstelling:
Samen met het schoolteam reflecteren over de school en de eigen opdracht, zowel nu als in de toekomst. Deze reflectie gebeurt aan de hand van metaforen, verhalen, het zich verplaatsen in een ander paradigma, out of the box denken, exploratief of visievormend.
In het theoretisch gedeelte leert men de noodzakelijke terminologie en het theoretisch kader om te kunnen reflecteren. Bij de toepassingen kan er gericht en vraaggestuurd gewerkt worden ( bij intake liefst al op voorhand zoveel mogelijk bepaald )
1. Theoretisch gedeelte, lezing
* De school en de invloessferen, kolonisatie en culturalisatie
* De leraar, de directeur, .. vandaag en morgen
* De school vandaag en in de toekomst
 De drie onderwerpen benader ik vanuit de contemporaine metaforiek zoals door Lakoff en Johnson beschreven
2. Praktisch gedeelte
* Oefeningen in groepjes, waarna achteraf plenair kan over gereflecteerd worden
 
 

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 6 u ( 3 u in de voormiddag; 3u in de namiddag )
         andere opties qua uren mogelijk ( samen bespreken )
Kostprijs: 120 € per uur

Benodigdheden: 

Beamer