Multi criteria decision analysis


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
JDM10

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Multi criteria decision analysis
Docent: 

Jan De Maeyer, doctor in de wijsbegeerte

 
Inhoud: 

In de jaren 70 publiceerde Thomas L. Saaty een belanrijke reeks artikelen gewijd aan een oplossing voor het probleem, waarbij alternatieven moeten vergeleken worden op basis van moeilijk rechtstreeks kwantificeerbare criteria. Hij noemde zijn oplossing analytic hierarchy process ( AHP)
AHP is een beslissingsmodel met de volgende kenmerken:
* Numeriek: het resultaat van het beslissingsproces is dat met iedere mogelijke uitkomst een getal wordt geassocieerd.
* Hierarchisch: algemene en complexe beslissingscriteria worden opgesplitst in elementaire deelkenmerken om het beslissingsproces overzichtelijk te houden
* AHP is een kwantitatieve vergelijkingsmethode, die gebruik maakt van paarsgewijze vergelijking van alternatieven, gebaseerd op hun relatieve score ( prestatie ) voor ieder criterium. Mensen kunnen nu eenmaal makkelijker relatieve beoordelingen maken, dan absolute. Jan is beter dan Piet, is gemakkelijker uitgesproken dan, Jan verdient een 8 en Piet een 7.
* AHP laat toe de verschillende criteria te wegen. Dit kan door één beslisser of een panel van beslissers.
* AHP kan aansluitend met eenzelfde systematiek de verschillende alternatieven t.o.v. elkaat afwegen.
* De nodige wiskundige kennis is miniem.
* Het gebruik van Exel vergemakkelijkt de beslissing. Men dient dus geen software te kopen.

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3 u
Kostprijs: 120 € per uur

Benodigdheden: 

Beamer