Drie spiegelmodel


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
JDM06

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Drie spiegelmodel
Docent: 

Jan De Maeyer, doctor in de wijsbegeerte

 
Inhoud: 

Het conceptuele model vertrekt vanuit de fundamentele vraag:
" Wat wenst wie te weten en waarom? "
Het drie-spiegelmodel helpt om een antwoord te formuleren
Spiegel 1 doet recht aan het denken, het spiegelt het perspectief ( wie en vanuit welk gezichtspunt worden de vragen gesteld ) met de doelstellingen ( wat evalueren )
Spiegel 2 doet recht aan het meten, het spiegelt instrumenten ( het hoe ) met de beschikbare middelen
Spiegel 3 doet recht aan het doen, het handelen, het spiegelt de rapportering aan het stappenplan.

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3u
Kostprijs: 120 € per uur

Benodigdheden: 

Beamer