Fuzzy logic en beleid


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
JDM05

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Fuzzy logic en beleid
Docent: 

Jan De Maeyer, doctor in de wijsbegeerte

 
Inhoud: 

Crispe en fuzzy
Met de sorites-gedachte (1) in het achterhoofd ontstond de Fuzzy Logica van de 'vage' of fuzzy begrippen. Deze is ontstaan in de jaren 60 met Lotti Zadeh als grondlegger. Het is een uitbreiding van de logica, die nodig was, omdat bleek dat met de klassieke of crispe logica niet alles beschreven kon worden.In de crispe logica is een bewering altijd juist of niet juist. In de fuzzy logica kan hiervan afgeweken worden. Beweringen kunnen ook voor een deel juist zijn. Dat niet alles met de crispe logica beschreven kan worden, komt doordat begrippen in de natuurlijke taal vaak niet absoluut zijn, maar juist vaag of fuzzy. De fuzzy logica verenigt het gebruik van fuzzy-begrippen uit de taal, het redenerend vermogen van de logica en tevens het rekenend vermogen van de analyse
-----------------------------------
(1) Sorites, de ophoper.Vertel eens, denk je dat één korrel graan een hoop is? Daarop zeg je natuurlijk neen. Wat zeg je dan van twee korrels? Het is de bedoeling die vraag een aantal keren opnieuw te stellen en als je niet toegeeft, dat twee korrels een hoop zijn, dan stel ik je dezelfde vraag over drie, vier, vijf, ... korrels. Ook nu zal je zeggen, dat dit geen hoop vormt. De ' ik ' uit dit sorites-verhaal kan blijkbaar ad infinitum doorgaan, ook als het geheel er als een echte hoop uitziet. Het is nooit opeens een hoop geworden na de toevoeging van één korrel

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3 u
Kostprijs: 120 € per uur

Benodigdheden: 

Beamer