Jaarplannen maken(een schooljaar plannen)


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
JDM04

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Jaarplannen maken(een schooljaar plannen)
Docent: 

Jan De Maeyer, doctor in de wijsbegeerte

 
Inhoud: 

De jaarplanning van een school omvat al die activiteiten, die telkens voor de duur van een schooljaar in tijd en ruimte worden vastgelegd.
De volgende vormen van jaarplanning kunnen onderscheiden worden: het lesrooster, de vergader- en activiteitenkalender
( = samen de JAARAGENDA )
De jaaragenda is het hulpmiddel voor alle medewerkers van de school om de persoonlijke agenda op af te stemmen en werkt als een uitnodiging om planmatig in plaats van ad hoc bezig te zijn.
1. Lesroosters maken: Hoe doe je het? Waar moet je op letten? Practische tips.
2. De activiteitenkalender, op te splitsen in twee deelkalenders: de administratieve jaarkalender en de activiteiten die eigen zijn aan de school.
3. De vergaderkalender van de vakgroepen, het pedagogisch college, alles wat met vergaderingen te maken heeft, die binnen een pedagogische missie vallen.
 

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3 u
Kostprijs: 120 € per uur

Benodigdheden: 

Beamer