Meten ... ja maar!


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
JDM02

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Meten ... ja maar!
Docent: 

Jan De Maeyer, doctor in de wijsbegeerte

 
Inhoud: 

Is meten ook weten?
Meten is pas een begin en dat meten kan op verschillende wijze gebeuren. Het blijft een loutere registratie, waarmee mensen die niets afweten van het geheel, de context, ... weinig mee kunnen aanvatten. Eigenlijk zou de zin moeten omgedraaid worden. Weet wat je meet.
Meten we niet teveel?
Het teveel aan kennis en gehinderd worden door kennis, vaak " too much information about nothing " kan verhinderen dat het bos door de bomen niet meer wordt gezien. Daarom een pleidooi om selectief te werk te gaan. Keep simple.
Wat als iets niet meetbaar is of moeilijk meetbaar?
Dat is vaak het geval. Wanneer u bijvoorbeeld het welbevinden zoudt willen meten. Hoe zoudt u dat dan doen? Veel berippen als fuzzy of wollig, niet eenduidig of soritesgevoelig  Daarom deze overweging van Einstein" Alles dat kan worden geteld, telt niet noodzakelijkerwijs. Alles dat telt, kan niet noodzakelijkerwijs worden geteld". Het zou biezonder jammer zijn om data niet te verzamelen, omwille van deze moeilijkheid en daardoor heel belangrijke informatie verloren zien gaan.

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3 u
Kostprijs: 120 € per uur

Benodigdheden: 

Beamer