Projectmatig werken in het secundair onderwijs


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
MS04

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Projectmatig werken in het secundair onderwijs
Docent: 

Marc Seeuws - ere-directeur basisonderwijs
                 

 
Inhoud: 

Verloop: Samen opbouwen van een project via de stappen:
° Voorbereidende fase - planning ( praktisch en inhoudelijk )
° Uitwerking van het project ( praktisch en inhoudelijk )
° Evaluatie ( proces en product )
° Mogelijke manieren van verwerking  ( = neerslag )
° Follow-up
 
Projectmatig werken kan je omschrijven als: een geheel van activiteiten, die binnen een afgebakende periode en met de beschikbare mogelijkheden aangeboden en verwerkt worden, om een bepaald doel te realiseren.
Door te vertrekken vanuit actuele problemen en/of de leefwereld en belangstelling van de lln. wordt de interesse maximaal opgewekt, hetgeen een positieve inslag heeft  m.b.t. de uit- en verwerking van het gekozen project.
Hierbij zien wij drie basisregels:
1. Eerst denken, dan doen
2. Van voor naar achteren denken en dan terug
3. Van grof naar fijn.
 
Hierbij scoren begeleiders met organisatiezin en oog voor creativiteit veelal hoog.
Het is een noodzaak, dat de lkrn. in teamverband werken, afspraken maken en naleven, overlegmomenten inlassen.
Hierbij wordt de gehele persoonlijkheid van de leerling aangesproken: cognitive, sociale en creatieve vaardigheden, talenten
 
 
 
 

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3u
Kostprijs: 120€ per uur

Benodigdheden: 

bord

Ondersteunende tekst: 

syllabus