Kindvolgsysteem in de kleuterklas


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
MV

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Kindvolgsysteem in de kleuterklas
Docent: 

Mieke Vanmaercke - directeur basisonderwijs

 
Inhoud: 

In de stroom van vernieuwingen, die de laatste jaren op de school afkomt, is een zorgverbredende aanpak een vaste waarde geworden.
Het kleuteronderwijs heeft een eigen aanpak, maar er zijn geen vaste " ontwikkelingslijnen "
We stellen vast, dat er heel wat wordt geobserveerd, dat er testen worden afgenomen, ...maar dat daarna het schoentje knelt.
Een systematische aanpak om de kleuters effectief te helpen, ontbreekt meestal.
Veelal worden de oefeningen, waarbij het kind  faalt, gewoon hernomen en ... er volgen nog meer speelwerkbladen.
Het remidiëren op maat van het kind blijft meestal uit. DE vraag " Wat doe je met DEZE kleuter " blijft dikwijls onbeantwoord.
Er zijn boeken, maar wie leest die?
Er zijn lijsten in te vullen, maar is dit geen planlast?
 
In deze navorming gaan we samen op zoek naar de gulden middenweg, hoe observeren, dedecteren en in kaart brengen, met een bruikbaar stappenplan.
Het uitgangspunt is: met zo weinig mogelijk extra werk voor de kleuterleidster een zo hoog mogelijk effect scoren bij de kleuters.
 
Verloop:
° Kennismakingsspel
° Rondvraag i.v.m gebruikte systemen. Voordelen? Nadelen?
° Uiteenzetting van het kindvolgsysteem
° Hoe remediëren? Welke lijsten kan je gebruiken?
° Maken van 3 ontdekkingsdozen: wiskundige initiatie, taal- en spraakontwikkeling, motoriek(schrijfinitiatie )
 
 

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3u
Kostprijs: 120€ per uur

Benodigdheden: 

geen

Ondersteunende tekst: 

syllabus