Implementatie van de ' Verteltafel '


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
SV04

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Implementatie van de ' Verteltafel '
Docent: 

Sonja Vanhee

 
Inhoud: 

Inhoud:
Al doende exploreert het jonge kind zijn leefwereld. Al doende ontwikkelt het vaardigheden en neemt het kennis op om die leefwereld te begrijpen en erin te leven.
Taalvaardigheid is een primaire vaardigheid, die het jonge kind al doende zal ontwikkelen. Het behoort tot de taak van de leraren om het jonge kind in staat te stellen zijn taalvaardigheid te vergroten. Hierbij gaat het om opdrachten waarin taal een middel is om een bepaald doel te bereiken.
Taal leren is geen doel op zich, maar een middel om beter te kunnen functioneren op school en in de maatschappij. In de concrete context van de klas betekent dit, dat het jonge kind opdrachten of taken uitvoert en tijdens de uitvoering ervan in communicatie gaat over wat het exploreert en ontdekt. Het gaat om taalgericht taalvaardigheidsonderwijs, dat alle middelen tot communicatie met de omringende wereld aanwendt om taalontwikkeling te stimuleren.
In taakgericht taalvaardigheidsonderwijs wordt per definitie al doende, probleemoplossend en zelfontdekkend geleerd. Daarom is het noodzakelijk, dat de taken beantwoorden aan een aantal criteria.
Doordachte en systematisch gestuurde interactie en feedback zijn noodzakelijk om het jonge kind te helpen, zowel bij het overwinnen van drempels, als bij het verruimen van zijn taalvaardigheid.
Doelstellingen:
- De visie op het gebruik van de verteltafel bij leraren bevorderen
- Het inzicht in de didactische en methodologische aanpak versterken met bijzondere aandacht voor wereldoriëntatie
- De didactische en methodologische inzichten en vaardigheden inzake het gebruik van de verteltafel verruimen en versterken met de klemtoon op de mondelinge taalvaardigheid binnen wereldoriëntatie
- Talig maken van hoeken
Werkwijze:
- Studiedag voor de doelgroep om de visie rond het gebruik van de ' Verteltafel ' te ontwikkelen
- Concretiseren in de klassenpraktijk
- Evaluatie van de try-out
 

 
Duur & Kostprijs: 

Duur:  3 uur
          evaluatie van de 1ste try out binnen de klassenpraktijk: 3 uur
          reflectie en communicatie met de doelgroep i.v.m. de try out: 1u30
Kostprijs: 120 € per uur

Benodigdheden: 

Beamer met scherm of smartbord
Laptop of computer
Regeling klassenbezoeken

Ondersteunende tekst: 

Ja