Ondersteuning van het onderwijskundig profiel


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
SVH01

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Ondersteuning van het onderwijskundig profiel
Docent: 

Sonja Vanhee, ere-inspecteur kleuteronderwijs

 
Inhoud: 

Heel wat directeurs uit het basisonderwijs komen uit het lager onderwijs, overwegend vanuit het ambt van onderwijzer, waardoor ze weinig/geen opleiding hebben gehad of weinig/geen ervaring hebben opgebouwd op het niveau kleuteronderwijs.
Dit aanbod richt zich naar directeurs, die een praktijkgerichte ondersteuning willen krijgen m.b.t. de visie op het kleuteronderwijs en de werking van een kleuterschool, met het oog op het beter kunnen begeleiden van kleuterleraren op pedagogisch-didactisch vlak.
1. Een groep directeurs ondersteunen binnen een traject van 5 studiedagen met als inhoud:
     - Visie op kleuteronderwijs en werking van een kleuterschool
     - Horizontale en vertikale samenhang in het kleuteronderwijs
    - Hoekenwerk in het kleuteronderwijs: observatie van en reflectie over keuzeactiviteiten in een kleuterklas met de kijkwijzer  
      " hoekenwerk "
    - Gezamelijke activiteit in het kleuteronderwijs: observatie van en reflectie over een gezamelijke activiteit in de kleuterklas met kijkwijzer " gezamelijke activiteit "
    - Evaluatie
De directeur heeft een bijzondere verantwoordelijkheid inzake het verhogen van de professionaliteit van de leraren. Hij of zij dient de leerprocessen van de leraren te begeleiden.Daartoe creëert de directeur de gelegenheden om in een veilige, niet bedreigende omgeving op een planmatige wijze, in een continu proces gericht op kwaliteitsverbetering, de professionele groei van de individuele leraar en van het team te bevorderen.
2. De individuele directeur ondersteunen in het begeleiden van individuele leraren met als inhoud:
    - De directeur gebeleiden en ondersteunen bij klasbezoeken
    - Evaluatie van de activiteit
                                                         
 

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 5 x 3u ( 1u30min klasbezoek )
Kostprijs: 120 € per uur

Benodigdheden: 

Beamer

Ondersteunende tekst: 

ja