Sherborne


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
RV01

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Bewegingspedagogiek Veronica Sherborne
Docent: 

Monique Melotte: Lic. LO, Lic. Kine
               Cource leader international Sherborne Developmental Movement        

 
Inhoud: 

 
Ontwikkelingsgericht werken met kinderen betekent vertrekken vanuit een basisvertrouwen: wanneer kinderen “zich goed voelen in hun vel”, kan het leren beginnen.
 
Door het kind positief te stimuleren en door het vooral succeservaringen te laten beleven, worden de basisvoorwaarden gecreëerd tot zelfexploratie en wordt faalangst vermeden.De Veronica Sherborne pedagogiek hecht veel belang aan het parallel ontwikkelen van motorische vaardigheden en positieve relatieopbouw in “samen beleefde momenten”. Deze totaalbenadering heeft een zeer gunstige invloed op psychomotorisch, relationeel, sociaal en emotioneel gebied.
 
De bewegingspedagogiek steunt op 3 basispeilers:
bewustwording van het eigen lichaam en dat van anderen,bewustwording van ruimte in al haar dimensies en relatieopbouw.
Deze werkwijze betekent niet alleen voor het kind één en al exploratie, maar is vaak ook voor de begeleid(st)er een hele zelfontdekking. Deze geïntegreerde werkvorm vertoont veel raakvlakken met het ervaringsgericht onderwijs.
 
Bijzonderheden:

 • Aangepaste sportieve kledij
 • Actieve fysische participatie: de bedoeling is dat de deelnemers de oefeningen zélf ervaren

 

 
Duur & Kostprijs: 

Minimum 3 uren
Kostprijs: € 120 per uur, alles inbegrepen.

Benodigdheden: 
 • De school staat in voor kopies van de ondersteunende tekst
 • Aangepaste accommodatie: voldoende bewegingsruimte, glijdbare vloer, enkele matten
 • Mogelijkheid tot bekijken van videomateriaal
Ondersteunende tekst: 

Ja