Actualia inzake aansprakelijkheid voor onderwijspersoneel


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
IV02

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Actualia inzake aansprakelijkheid voor onderwijspersoneel
Docent: 

Inge Verschaeren, advocaat

 
Inhoud: 

° Inleiding
° Terreinafbakening: " Wat is aansprakelijkheid? "
° Aansprakelijkheid voor eigen fout
° Specifieke aansprakelijkheid van het onderwijspersoneel(1384,4° en laatste lid B.W.)
° Specifieke aansprakelijkheid schoolbestuur: als werkgever, als bewaarder van een gebrekkelijke zaak
° Grenzen van bewakingsopdracht: allerlei soorten van toezichten
° Diverse verzekeringen: aansprakelijkheid, individuele ongevallen, rechtsbijstand, aangifte
° Slotbedenkingen
 

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3 uren
Kostprijs: € 120 per uur, alles inbegrepen ( schoolteam)
              € 45 individuele inschrijving ( provinciaal aanbod) - minimum 10 deelnemers

Benodigdheden: 

Nihil

Ondersteunende tekst: 

Synthesetekst en documentatiebundel