Een beleid van welbevinden op school


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
/

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Een beleid van welbevinden op school
Docent: 

Anne Smeyers

 
Inhoud: 

Hoe staat het met het welbevinden van kinderen, ouders en het team op school? Worden er zowel preventieve als remediërende acties opgezet?
 
De lesgever gaat met de teamleden aan de slag om de aandacht voor welbevinden op school in kaart te brengen. Daarnaast wordt een aanbod gedaan van mogelijke acties om eventuele hiaten op te vullen.
 
Volgende klemtonen komen hierbij aan bod:

  • kernbegrippen (welbevinden, preventie …)
  • Hanteren van instrumenten om het welbevinden in kaart te brengen
  • Plannen en uitwerken, bijsturen van interventies voor de eigen school.
 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3u
 
Kostprijs: 120€ per uur ( alles inbegrepen )
 

Benodigdheden: 
  • Beamer
Ondersteunende tekst: 

Aanwezig