Wat is een Daltonschool?


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
/

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Wat is een Daltonschool?
Docent: 

Anne Smeyers

 
Inhoud: 

Vlaanderen telt heel wat Freinetscholenen en leefscholen. Sinds kort vindt men er ook een zeer beperkt aantal Daltonscholen.
 
De Daltonpedagogiek werd gestalte gegeven door Helen Parkhurst, een Amerikaanse onderwijzeres. Het Daltononderwijs is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Vrijheid in gebondenheid
  2. Zelfstandigheid
  3. Samenwerking 

In de Daltonschool doet een leerkracht veel meer dan louter kennis overbrengen. De leerkracht is een coach. Een mentor die het kind begeleidt naar zelfstandigheid. De leerkracht biedt veiligheid en structuur, en schept zo het ideale klimaat dat het kind uitdaagt tot leren.
 
In de praktijk blijkt dat ouders bewust kiezen voor een onderwijssysteem dat aandacht besteedt aan attitudes als zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. De navorming heeft tot doel de deelnemers een goed zicht te geven op de onderwijsorganisatie, de didactiek en de pedagogische klemtonen van een Daltonschool.

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3u
Kost^rijs: 120€ per uur, alles inbegrepen

Benodigdheden: 
  • Beamer
Ondersteunende tekst: 

Slides