Ouderparticipatie op school


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
/

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Ouderparticipatie op school
Docent: 

Anne Smeyers

 
Inhoud: 

Welbevinden in de klas en op school is een basisvoorwaarde om te kunnen leren. Hoe meer leerlingen en hun ouders betrokken zijn op het bredere klas- en, schoolgebeuren, des te groter de kans dat gevoel van veiligheid, welbevinden en motivatie optimaal zijn.
 
Participatie en actieve betrokkenheid betekenen ook dat de school activiteiten en initiatieven van leerlingen en ouders uitlokt, én rekening houdt met hun inbreng. Via ouder- en leerlingenbetrokkenheid wordt gewerkt aan een krachtige leeromgeving. Leerkrachten en school, ouders en leerlingen leren mekaar beter kennen door de samenwerking, ze verwerven ook een breder beeld, krijgen meer respect voor bestaande competenties.
 
Verloop van de sessie:

  • Een theoretisch kader schetsen
  • Bestaande ouderparticipatie aan theoretisch kader toetsen
  • Aanzet van een mogelijk actieplan.

 
De deelnemers krijgen tal van praktijkvoorbeelden als inspiratiebron aangereikt.

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3u
 
 
Kostprijs: 120€ per uur, alles inbegrepen

Benodigdheden: 
  • Beamer
Ondersteunende tekst: 

Aanwezig