Ralfi, een haalbare methodiek voor de begeleiding vab leeszwakke kinderen


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
/

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Ralfi, een haalbare methodiek voor de begeleiding van leeszwakke kinderen
Docent: 

Anne Smeyers

 
Inhoud: 

Ralfi is een interventieprogramma voor probleemlezers. De methodiek is uitgebreid beproefd in de praktijk en vormt momenteel het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Ralfi is een goedkope aanpak, waarbij men met meerdere kinderen tegelijk aan de slag kan. Daarnaast kan de aanpak in het eerste en tweede leerjaar gehanteerd worden als aanvulling op het bestaande programma. In de praktijk blijkt vooral dat de leesmotivatie van de kinderen betekenisvol toeneemt en dat woordenschat van de kinderen verruimd wordt.
 
Ralfi is een zeer haalbare en motiverend methodiek. De deelnemers krijgen een concreet uitgewerkt programma aangereikt. Aan de hand van teksten wordt elke stap toegelicht.

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3u
Kostprijs: 120€ per uur, alles inbegrepen

Benodigdheden: 
  • Beamer
Ondersteunende tekst: 
  • Bruikbare teksten om onmiddellijk in de school aan de slag te gaan.