Leren observeren in de praktijk


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
/

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Leren observeren in de praktijk
Docent: 

Anne Smeyers

 
Inhoud: 

In het onderwijs besteedt men steeds meer aandacht aan leer- en ontwikkelingsprocessen. De leerkrachten ondersteunen en coachen, hierbij is observeren uitermate belangrijk. Het zich eigen maken van deze vaardigheid draagt in hoge mate bij aan de beroepsbekwaamheid, maar vooral ook aan het plezier in kinderen en in onderwijs.
Observeren leer je vooral door het vaak te doen. Tijdens deze navorming krijgen de deelnemers veel voorbeelden uit de praktijk van het basisonderwijs. Die voorbeelden zijn steeds verbonden met stukjes informatie. Verteld wordt wat observeren is, hoe je dat het best kan aanpakken en wat je allemaal kunt observeren. Kinderen en kleuters worden geobserveerd in de klas, op de speelplaats, in de eetzaal,… De deelnemers krijgen een aantal tools aangereikt die ze in de praktijk kunnen hanteren om kinderen te observeren.

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3u 
Kostprijs: 120€ per uur, alles inbegrepen

Benodigdheden: 
  • Beamer
Ondersteunende tekst: 

Geen