Veiligheid niveau III


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
WKBDHIVPDS01

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Veiligheid niveau III (Verplichte cursus !!!)
Docent: 
 • Walter Krul: Preventieadviseur niveau I
 • Boudewijn D'Haese: Geneesheer
 • Inge Verschaeren: Advocaat
 • Freddy Verbeke: Lic. ped. en psych. wetenschappen
 
Inhoud: 
 1. Inleiding – voorstelling cursusinhoud
 2. Motivatie en communicatie
 3. Verantwoordelijkheden
 4. Interne en externe diensten P&B – toepassingsgebieden, taken
 5. Toxicologie – Ergonomie – organisatie E.H.B.O.
 6. Gevaarlijke producten: brand en ontploffingsgevaar – wettelijke verplichtingen. Brandbeleid in de praktijk: voorkoming – noodplan – evacuatieoefeningen
 7. Preventie – structurele en planmatige aanpak – dynamisch risicobeheer
 8. Risicoanalyse en –evaluatie, verschillende methodes met praktische uitwerking
 9. Arbeidsongevallen – analyse – aangifte
 10. Arbeidsomgeving: geluid, temperatuur, licht, lucht, beeldschermwerk, hef- en tilarbeid
 11. Diverse praktische aspecten van het veiligheidsbeleid binnen de school. Bijzondere gevaren: elektrische risico’s, speelterreinen, HACCP
 12. Praktische uitbouw van het welzijnsbeleid: aankoop en indienststellingsprocedure, individuele en collectieve beschermingsmiddelen.
 13. Schriftelijk examen
 14. Voorstellen praktische proef
 15. Overhandiging erkende attesten
 
Duur & Kostprijs: 

PRIJS: 14  sessies van 3 uur 
Kostprijs: € 350/persoon, minimum 10 personen

UW DEELNAME AAN DEZE OPLEIDING KAN WORDEN BETAALD MET OPLEIDINGSCHEQUES.

 
 

 

 

Benodigdheden: 

Geen

Ondersteunende tekst: 

Geen