Hiërarchische lijn


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
WKR04

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Taken en opdrachten hiërarchische lijn
Docent: 

Walter Krul: preventieadviseur niveau I

 
Inhoud: 

De terminologie “Hiërarchische lijn” wordt vermeldt in de inspectie-index gehanteerd door het inspectieteam doorlichting.
Het KB van 27 maart 1998, zoals gewijzigd, betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk geeft o.a. inhoud aan het begrip “Hiërarchische lijn”. Een attest “Hiërarchische lijn” wordt afgeleverd.
 
Inhoud:

 • Inleiding: wetgeving veiligheid “welzijnswet”, toepassingsgebied binnen ons onderwijs.
 • Aansprakelijkheid van de hiërarchische lijn: burgerlijk- en strafrechterlijk wetboek, arbeidsovereenkomstenwet.
 • Hiërarchische lijn: actoren:
  • Werkgever (IM)
  • Hiërarchische lijn (algemeen directeur, directeur, TAC, TA, …)
  • Preventieadviseur, contactpersoon veiligheid
  • Tussencomité – basiscomité
  • Werknemers (Leerkrachten, administratie, MVD-personeel, leerlingen)
  • Interne- en externe dienst preventie en bescherming
  • Inspecties: · eetwaren-, gezondheid-, milieu- en technische inspectie, inspectie doorlichting
  • Verzekeringen
  • Externen
 • Verplichte controles
 • Praktische tips
 
Duur & Kostprijs: 

Duurtijd door u te bepalen.
Kostprijs: € 120 per uur, alles inbegrepen.

Benodigdheden: 
 • Multimediaprojector
 • PC
Ondersteunende tekst: 

Ja