Omgaan en evalueren van beroepsonderwijsleerlingen


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
GVL01

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Omgaan met en evalueren van beroepsonderwijsleerlingen
Docent: 

Guy Van Lancker: licentiaat moraalwetenschappen, algemeen directeur scholengroep Waasland

 
Inhoud: 

In een eerste deel wordt de eigenheid van de beroepsleerling geschetst, vanuit een socio-culturele en psychologische invalshoek.
 
Van daaruit wordt een pedagogische visie gegeven over hoe les te geven, om te gaan met en te evalueren in het beroepsonderwijs.
 
In het tweede deel wordt eerst naar de reacties van de leerkrachten en directie geluisterd en eventuele verdere toelichtingen gegeven. Daarna worden werkgroepen gevormd rond deelaspecten van de uiteenzetting.
 
Vbn:
1. algemene pedagogische omgang met beroepsleerlingen op school (vertrekkend vanuit een belonend en stimulerend perspectief versus de klassieke repressieve methode)
2. evalueren in het beroepsonderwijs (met aandacht voor het probleem, dat veel evaluaties en examens of teveel kennisreproductie bevatten en bovendien vaak gelet op de soms beperkte taal- en schrijfvaardigheid niet meten wat zij pretenderen te meten nl. kennis, maar vaak veeleer de taalvaardigheid van de leerling)
3. sanctioneren in het beroepsonderwijs . Met o.a. wat zijn de andere sociale omgangsvormen van beroepsleerlingen, die conflicteren met die van het onderwijzend personeel en tot sanctionering kunnen leiden. Wat zijn zinvolle sancties.
 
Daarna worden in plenum de resultaten van de werkgroepen besproken en wordt indien mogelijk een actieplan opgesteld om een aantal punten, waarover consensus bestaat, uit te werken en te impliceren.

 
Duur & Kostprijs: 

Duurtijd: 3u
Kostprijs: € 120 per uur, alles inbegrepen.

Benodigdheden: 
  • flap-over of bord 
Ondersteunende tekst: 

Ja