Lesbespreking en lesbeoordeling


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
EW04

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Lesbespreking en lesbeoordeling
Docent: 

Etienne Wils : licentiaat Germaanse filologie

 
Inhoud: 
  • de les als zelfstandig onderdeel in een continuüm
  • de plaats van de les in het leerplan, het jaarplan
  • Een les voorbereiden en naverwerken
  • Peer evaluatie (in simulaties, in reële lessituaties)
  • Benaderingstechnieken voor lesbesprekingen
  • De effecten van de aanwezigheid van een evaluator in de les
  • De relatieve waarde van de lesbeoordeling in de totale evaluatie van het professionele profiel van het personeelslid
 
Duur & Kostprijs: 

Duurtijd: 3u
Kostprijs : € 120 per uur, alles inbegrepen

Benodigdheden: 

Geen

Ondersteunende tekst: 

Ja