Schoolbeleid inzake leer- en ontwikkelingsstoornissen


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
PDS02

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Schoolbeleid inzake leer- en ontwikkelingsstoornissen
Docent: 

Petra Desaegher: licentiaat pedagogiek

 
Inhoud: 

 
De sessie gaat in op het opstellen van een actieplan voor de school om om te gaan met leer- en/of ontwikkelingsstoornissen. We denken hierbij b.v. aan dyslexie en autisme.
 
Wat kan de school doen om kinderen te begeleiden waarvoor er geen officiële diagnose is? Kinderen waar geen  logopedie of therapie kan voor opgestart worden (b.v. omwille van de financiële beperkingen van het gezin), vragen immers ook om begeleiding en opvolging.
 
Kunnen we zelf een goed beeld van hun beginstituatie en stoornis opmaken? Hoe helpen we hen daarna? Welke maatregelen kunnen we als school nemen op school-, klas- en individueel niveau? Welke materialen kunnen we gebruiken?
 
We bekijken hoe we als schoolteam zo’n plan opmaken voor de school a.d.h.v. de mogelijkheden binnen het schoolteam aanwezig.
 

 
Duur & Kostprijs: 

Duurtijd: 3u
Kostprijs: € 120 per uur, alles inbegrepen

Benodigdheden: 

Lokaal met schoolbord of overheadprojector

Ondersteunende tekst: 

Bundel met voorbeelden en materiaal