Individueel Curriculum


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
PDS03

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Een individueel curriculum (als antwoord op leerzorgniveau III?)
Docent: 

Petra Desaegher: licentiaat pedagogiek

 
Inhoud: 

 
We maken stap voor stap een individueel programma voor kinderen die de eindtermen niet kunnen bereiken omwille van cognitieve beperkingen.

Uitgaande van hun beginsituatie bekijken we welke doelen wel haalbaar zijn en bovendien wenselijk om voor hen nagestreefd te worden.

Na het selecteren van zinvolle doelen, plannen we hoe, wanneer, met wie, op welke manier de doelen aan bod komen en maken we een handelingsplan. Ook de evaluatie van het plan komt aan bod.
 

 
Duur & Kostprijs: 

Duurtijd; 3u
Kostprijs: € 120 per uur

Benodigdheden: 

Lokaal met schoolbord of overheadprojector

Ondersteunende tekst: 

Mogelijk