Geïntegreerde werkperiodes - een open aanpak(zee-, bos-, sneeuw-, ...klassen)


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
MS01

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Geïntegreerde werkperiodes – een open aanpak (zee-, bos-, sneeuw-, ... klassen )
Docent: 

Marc Seeuws: ere-directeur basisonderwijs, remedial teacher

 
Inhoud: 

Een didactische werkvorm, waarbij de verwerking van het gekozen project/deelproject vertrekt vanuit de interesse van de leerlingen, gekoppeld aan informatie, gehaald uit rechtstreekse confrontatie, documentatie en gesprekken met volwassenen.
 
Door niet te werken met vooraf klaargemaakte bundels, maar op affiches, is de inbreng van elke leerlingengroep duidelijk merkbaar, is de betrokkenheid groter, komt duidelijk naar voor dat elk deelproject een schakel vormt in de totaliteit en dat een ruimer totaalbeeld wordt bereikt.
 
Op het einde van de sessie ontvangt elke deelnemer een bundel, waarin volgende aspecten worden omschreven:
 

  1. De voorbereidende fase/keuze projectonderwerp – deelprojecten
  2. De uitwerking van het project
  3. De evaluatie
  4. De verantwoording van het projectonderwerp/de deelprojecten
  5. De doelstellingen
  6. Suggesties met mogelijke excursies

>>> begeleiding ter plaatse behoort tot de mogelijkheden
 

 
Duur & Kostprijs: 
Duurtijd: 3u
Kostprijs: € 120 per uur, alles inbegrepen
Benodigdheden: 
  • Bord (liefst magnetisch) voor het etaleren en bespreken van enkele affiches
  • Het kopiëren van de begeleidende bundel: één per deelnemer
Ondersteunende tekst: 

Ja