Lager onderwijs


Algemene info over het basis onderwijs

Allochtone ouders betrekken bij het onderwijs

Autisme / ADHD

Basiscursus stoornis binnen het autismespectrum

Begeleid zelfstandig leren

Belonen en straffen: gebruiken of vermijden?

Beroepsprofiel & competenties van de leraar

Bewegings-, concentratie- en ontspanningstussendoortjes doelbewust gebruiken in de klas

Bewegingspedagogiek Veronica Sherborne

Communicatie en communicatieoefeningen

Communicatievaardigheden, specifiek naar oudercontacten toe.

Contractwerk: introductie en/of uitbreidingssessie

Creatief taalgebruik

Digitaal schoolbord in de klaspraktijk

Dyslectisch…en dan?!

Een beleid van welbevinden op school

Een individueel curriculum (als antwoord op leerzorgniveau III?)

Een teamaanpak van de leerlingenbegeleiding

Een teamaanpak van de leerlingenbegeleiding

Eindtermen BaO ~ 1ste graad Sec. Ond.: Sleutel en Slot?

Freinettechnieken: kringgesprekken in het lager onderwijs

Freinettechnieken: onderzoek in het lager en in het kleuteronderwijs

Gedifferentieerde leesvormen

Geestelijke gezondheid (bij leerkrachten)

Geïntegreerde werkperiodes – een open aanpak (zee-, bos-, sneeuw-, ... klassen )

Het gebruik van onderlinge kindermassage als mogelijke oplossing voor pesten, onrust, stress .. inde klas

Het pedagogisch project van het GO in actie

Hooggevoeligheid: de Amerikaanse aanpak

Implementatie van de ' Verteltafel '

Implementatie van het nieuwe leerplan Frans

Implementatie van het nieuwe leerplan Nederlands

Individuele coaching bij het opstarten/ontwikkelen van de leerlingenbegeleiding binnen de school.

Interactiewijzer bij kleuters en onderbouw lager onderwijs

Kangoeroeklas

Kinderdans en volksdans

Kindertekeningen als communicatiekanaal voor emotionele problemen

Klantvriendelijk onthaal

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, hoogbegaafde kinderen?

Leeratmosfeer, schooluitstraling en klasinrichting

Leerplanimplementatie muzische vorming

Leesplezier en leesmotivatie

Leren in een krachtige leeromgeving ( enkel 1ste lj. )

Leren observeren in de praktijk

Materiële klasorganisatie

Mediatraining

Mindfulness en Heartfulness voor kinderen vanaf 7jaar

Mindfulness opvoeden: mindfulness voor ouders en kinderen

Mindfulness voor kinderen op de basisschool

Ouderparticipatie op school

Peer education in het basis- en secundair onderwijs

POP-SECRET: de geheimen van de kracht van poppen

Ralfi, een haalbare methodiek voor de begeleiding van leeszwakke kinderen

Samenwerking en acrobatie

Schoolbeleid inzake leer- en ontwikkelingsstoornissen

Smartschool

Stemcoaching

Stress bij kinderen

Teambuilding

Tips en trics m.b.t. het werken met digibord

Tussen idealisme en realiteit

Tweede taal op school vanaf de kleuterklassen

Wat is een Daltonschool?

Zelfzorg

Zet je hersenen in werking